break.expert blog

piszemy o wszystkim co związane z NBA
Marzec 10, 2023

Badanie wartości kart kolekcjonerskich,
czyli jaką metodę wykorzystujemy do przygotowywania danych.

Nasza metoda pomiaru wartości kart opiera się na wykorzystaniu danych z zasobu Card Ladder (dalej „CL”), w skład, którego wchodzą soldy (sprzedane karty) na platformie eBay oraz na innych platformach aukcyjnych (np. Goldin).

Algorytm CL uwzględnia soldy danej karty i zestawia ją z indeksami soldów innych kart danego zawodnika – dodatkowo, jeżeli dana karta nie była sprzedana w ciągu ostatnich 6 miesięcy to nie jest ona wliczana do indeksu. Co więcej karty w tym systemie przechodzą ręczną weryfikacje – pracownicy CL weryfikują jego działanie i przedstawiają 5stopniową ocenę prawidłowości pomiaru z obecnym stanem rynku kart.

Jak zatem wygląda metodyka obliczania wartości kart danego gracza:

Indeks gracza jest obliczany w następujący sposób. Każda karta gracza jest mnożona przez jej „last sold”. „Last sold” oznacza średnią wartość, za jaką karta została sprzedana w ostatnim dniu jej sprzedaży. Karta musi mieć co najmniej 2 sprzedaże w ciągu ostatniego roku i co najmniej jedną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, aby być wpisany do indeksu graczy. Ponieważ Card Ladder przechowuje historię sprzedaży online dla każdej karty w swojej bazie danych, indeksy graczy są obliczane z mocą wsteczną, począwszy od pierwszej sprzedaży online dowolnej karty gracza.

Sporym problemem dla tej metody, podobnie jak dla indeksów giełdowych, są zmiany w zasobie danych (np. cześć danych zostaje usunięta lub dodana). Dla zniwelowania tego problemu w systemie wykorzystano „dzielnik”, czyli podstawową metodę matematyczną. Natomiast warto zaznaczyć, że wykonując pomiar danego dnia możemy otrzymać wynik X, a mierząc wartość tej samej karty innego dnia wartość Y. Dzieje się tak, ponieważ rynek kart sportowych nie jest wyceniany odgórnie. Co za tym idzie musimy mieć tą świadomość, że wartość kart ulega zmianom i pomiary ich wartości różnią się od siebie w zależności od wybranej metodyki i czasu wykonania pomiaru.

Nasz proces pomiaru: 1. Wyszukujemy daną kartę w zasobie Card Ladder 2. Sprawdzamy jej „last sold” oraz wycenę, jak i stopień prawidłowości pomiaru. 3. Sprawdzamy otrzymane wyniki soldów z wykorzystaniem 130point. 4. Wyciągamy wnioski.

Wsteczne indeksowanie kart. Przez fakt ręcznej weryfikacji kart w systemie często zdarza się, że karta sprzedana 21.03 do systemu zostanie wpisana 23.03. co za tym idzie pomiar w dniu 21.03 będzie inny, niż w dniu 23.03. Warto jednak pamiętać, że ręczne metody pomiaru są obarczone podobnym problemem. W środowisku kolekcjonerów funkcjonuje termin „fake sold”, czyli sytuacja, w której ktoś sprzedał kartę (np. znajomemu) poprzez platformę typu eBay po zawyżonej kwocie (sztuczne pompowanie wartości kart). Aukcje można też zakończyć przed czasem i wartość karty obniżyć. Takie dane nie są częścią indeksu, ale system ten jak i inne obarczone są błędem ludzkim. Oznacza to, że część tych danych może być zaburzona. Ważne jest, aby wiedzieć, że wykonując pomiar istotny jest nie tylko czas, ale i zasób, i metoda. Zatem wykonując pomiar w innym czasie, odnosząc się do innego zasobu danych i wykonując pomiar inną metodą możemy dochodzić do różnych wyników.

Przewagą tego rozwiązania jest sprawdzanie danych nie tylko z eBay. Dodatkowo nie ograniczamy się do mierzenia wartości jednej karty zawodnika, a odnosimy się do ogólnej tendencji wzrostu/spadku wartości indeksu. Poprzez wykorzystywanie algorytmu i weryfikację Card Ladder możemy w relatywne krótkim czasie uzyskać sprawdzalne wyniki. Ponadto pomiary wykonujemy zawsze tą samą metodą, co jest poprawne statystycznie.

Badanie wartości kart nie jest tak proste jak określenie pola kwadratu, nie jest to też „rocket science”. Temat pieniędzy jest i będzie kontrowersyjny. Pamiętajcie, że wszystkie pomiary, które przedstawiamy mają charakter informacyjny a nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Naszym celem nie jest wskazanie dokładnej ceny karty 1:1, a staramy się zaobserwować tendencje i widełki wartości. Oczywiście nasze podejście nie jest jedynym możliwym sposobem liczenia. Wybierając tą metodę i konsekwentnie się do niej odnosząc możemy zaobserwować zmienne statystyczne.

W naszych kolejnych postach o wartościach kart będziemy dokładnie precyzować techniki pomiaru, chociażby zaznaczając czas ich wykonania.
Mamy nadzieję, że ten opis jest dla Was pomocny. Zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy go opublikować na samym początku funkcjonowania.
Źródło opisu metody pomiaru CL i więcej informacji: klik...

Z kolekcjonerskim pozdrowieniem,
Ekipa Break.expert

dołącz do break.expert

#break #analizy #artykuły

kontakt

lokalizacja:Łódź

E-mail:
break.expert23@gmail.com